Tìm kiếm      

THE VISSAI HOTEL 4 SAO


Thông tin dự án

Tên dự án        : The Vissai Hotel

Địa điểm          : TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình

Chủ đầu tư      : Tập đoàn The Vissai Ninh Bình

Tổng khối lượng đá đã thi công: 16.000m2

Doanh số         : 19.000.000.000đ ( Mười chín tỉ đồng) 

Năm thi công phần đá: 2009   Hoàn thành: 2010
 
 

 

 

 

 

 

Một số bài viết liên quan

Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dự án | Gallery | Liên hệ