Tìm kiếm      

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY


Thông tin dự án

Tên dự án      : Trung tâm Thương Mại Cầu Giấy

Địa điểm        : 299 Cầu Giấy - Hà Nội

Chủ đầu tư    : Công ty CP Thương Mại Cầu Giấy

Tổng khối lượng đá đã thi công: 4.300m2

Doanh số       :3.800.000.000đ ( Ba tỉ tám trăm triệu đồng) 

Năm thi công phần đá: 2007   Hoàn thành: 2007

 

Một số bài viết liên quan

Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dự án | Gallery | Liên hệ