Search      

THE VISSAI HOTEL FOUR STARS


Thông tin dự án

Tên dự án        : The Vissai Hotel

Địa điểm          : TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình

Chủ đầu tư      : Tập đoàn The Vissai Ninh Bình

Tổng khối lượng đá đã thi công: 16.000m2

Doanh số         : 19.000.000.000đ ( Mười chín tỉ đồng) 

Năm thi công phần đá: 2009   Hoàn thành: 2010
 
 

 

 

 

 

 

Other news

Homepage | Products | Gallery | Projects | Contact