Search      

27 HANG BAI


Thông tin dự án

Địa điểm       : 27 Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Chủ đầu tư   : GĐ ông Phạm Duy Ngát

Tổng khối lượng đá đã thi công: 4.800m2

Doanh số      : 3.800.000.000đ (Ba tỉ tám trăm triệu đồng) 

Năm thi công phần đá: 2005   Hoàn thành: 2005
 

 

Other news

Homepage | Products | Gallery | Projects | Contact