Search      

BUSSINESS CENTER CAU GIAY


Thông tin dự án

Tên dự án      : Trung tâm Thương Mại Cầu Giấy

Địa điểm        : 299 Cầu Giấy - Hà Nội

Chủ đầu tư    : Công ty CP Thương Mại Cầu Giấy

Tổng khối lượng đá đã thi công: 4.300m2

Doanh số       :3.800.000.000đ ( Ba tỉ tám trăm triệu đồng) 

Năm thi công phần đá: 2007   Hoàn thành: 2007

 

Other news

Homepage | Products | Gallery | Projects | Contact