Search      

NEW HEADQUARTERS AGRIBANK


Thông tin dự án

Tên dự án         : Trụ sở NHNN  &  PTNT VIỆT NAM

Địa điểm           : Khu ĐTM Mỹ Đình I - Từ Liêm - Hà Nội

Chủ đầu tư       : NHNN & PTNT VIỆT NAM

Tổng khối lượng đá đã thi công: 21.000m2

Doanh số          : 35.500.000.000đ ( Ba mươi lăm tỉ năm trăm triệu đồng) 

Năm thi công phần đá: 2010   Hoàn thành: 2010
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 

 
 
 

 

Other news

Homepage | Products | Gallery | Projects | Contact